NGƯỜI HÙNG THẦM LẶNG – KÌA ‘ÔNG GIÁO’ MƯA

Phàm chuyện giúp người, ai cũng có thể giúp bằng vài con cá, nhưng mấy ai giúp được cả cái cần câu. Với thực trạng giao thông hiện nay còn nhiều bất cập vốn đã ăn sâu vào tiềm thức, việc giáo dục ý thức lâu dài cho mỗi người dân chính là phương án […]