VÌ NỖI LO CHUNG NÊN HÀNH ĐỘNG ĐẸP

Đó là nỗi lo cho sự an toàn giao thông của cộng đồng mà chương trình “Tôi yêu Việt Nam” đã luôn canh cánh. Để rồi nỗi lo ấy đã trở thành động lực cho chương trình “Tôi yêu Việt Nam” phát triển như một thương hiệu góp phần xây dựng và nhân rộng ý […]

1 2