Người hùng thầm lặng – Thời thế tạo người hùng

“Người Hùng Thầm Lặng” đôi khi được tạo nên do thời thế. Chính số phận đã chọn họ làm người hùng của cộng đồng. Và đó chính là những Người Hùng mà Tôi Yêu Việt Nam mùa thứ 13 sẽ tiếp tục mang lại cho bạn xem đài trong những tuần sắp tới – tiếp nối 10 tuần phát sóng đầy ấn tượng và cảm xúc.

1 2